Utbedring av drenering

Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.
Jødahl Maskin har lang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring og en solid økonomi.
Vi opplever stadig fortvilte kunder som har drenert grunnmuren for kanskje bare noen år siden hvor fuktproblemer har kommet tilbake pga feil utføring.

Som kunde har du krav på ett oversiktlig tilbud som setter deg i stand til å vurdere de totale kostnader før du setter i gang. Dette får du hos oss. Ta kontakt med oss, så utarbeider vi et pristilbud der anbefalinger og pris klart fremgår. En befaring er uforpliktende for deg som kunde og er selvfølgelig gratis.


Utførelse:
Vi graver ut ca. 50cm bredt og nede til underkant såle, setter på ny grunnmurspapp og legger fiberduk fra såle, under drensrør og opp langs jordskråningen for å hindre at jord trenger inn i drensmassene.
Videre legges stive 110mm drensrør (ikke slange) med skikkelige bend rundt hjørnene, og deretter fylles hele grøften med ren pukk 16-63 sortering.
Alle overskuddsmasser kjøres vekk.

--Skal du bruke kjelleren som oppholdsrom kan det være fornuftig å isolere grunnmuren på utsiden når du drenerer.

-Kontroller ditt leveransesystem for grunnvann-har du egen overvannskum som er tilknyttet kloakken fra huset ditt, eller har du en spredegrøft for drensvannet/grunnvannet.

-Går takvannet ned til drenssystemet, eller på overflaten og ut i terreng. Takvann bør ledes til overflaten av eksisterende terreng. Dersom du allikevel har valgt å føre taknedløpene via faste rør ned til drenssystemet, så anbefales montering av løvsamlere nede ved terreng. Slike løvsamlere fåes kjøpt på de fleste større byggevarekjeder.
-Har du fall i terrenget bort fra grunnmuren. Dette er viktig.
-Kontroller selv om fuktigheten i kjelleren er lokal, eller gjevnt fordelt over ett større område. Fuktige yttervegger over tid vil skape synlig mugg og saltavleiringer på veggen. Sjekk spesielt godt bak gjenstander som som står plassert inntill veggen. Mugg skaper usynlige "sporer" i luften og dette gir dårlig innemiljø og mulighet for alergiske reaksjoner.
-Dine drensrør skal ligge under topp kjellergulv på sitt høyeste punkt. Måling fra topp drensrør.
-Sjekk om du har grunnmursplater på din grunnmur -disse platene vil du kunne se over terreng.